8 Beds Standard

ห้องรวม 8 เตียง

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. อินเทอร์เน็ต-WiFi

 2. เครื่องทำน้ำอุ่น

 3. ตู้หัวเตียง

 4. โต๊ะ Overbed

 5. เตียงไฟฟ้าปรับ 3 ระดับ

 6. เก้าอี้ 1 ตัว

 7. Nurse Call หัวเตียง

 8. Emergency Call ในห้องน้ำ

 9. เก้าอี้นั่งอาบน้ำ

 10. ห้องน้ำ 2 ห้อง และห้องอาบน้ำ 2 ห้อง

 11. มุมรับรองญาติ/ผู้มาเยี่ยม