top of page

อุบัติเหตุในผู้สูงอายุป้องกันได้

เมื่อร่างกายเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยมักพบปัญหาตามมา โดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุมักพบได้บ่อยขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักพบภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ อันเนื่องมาจากความเสื่อมต่างๆ สาเหตุหลักๆที่มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

- ด้านร่างกาย มาจากความเสื่อมต่างๆ เช่น ตามองไม่ชัด หูได้ยินลดลง เสียงเตือน

เสียงแตรรถอาจไม่ได้ยิน ประสาทสัมผัสต่างที่ลดลง การรับรู้ความร้อน เย็น หรือ

ปัญหาการทรงตัว

- สภาพแวดล้อม การจัดสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นบ้านหรือสิ่งแวดล้อมเดิมแต่

เมื่อวัยที่เปลี่ยนไป สภาพแวดล้อมเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น การขึ้น-ลง

บันได การเข้าห้องน้ำที่ไม่มีราวจับช่วยพยุง แสงสว่างที่น้อยเกินไป

- การแต่งกายและของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า รองเท้าที่ไม่พอดีตัว พรมเช็ดเท้า เครื่องประดับ

ต่างๆที่รุ่มร่าม

- การใช้ยา เช่น ยาลดความดันโลหิต การใช้ยานอนหลับ

- พฤติกรรม ความชอบส่วนตัว บางท่านยังชอบไปทำสวน อาจสะดุดรากไม้ชอบจัดของใน

บ้าน


ดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

- ผู้สูงอายุควรได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพลัดตกหกล้มทุกราย และแจ้งระดับ

ความเสี่ยงให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้รับทราบ

- ความเสื่อมด้านร่างกาย ควรได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อลดหรือแก้ไข

ความเสื่อมต่าง เช่น การใส่แว่นตา การใช้เครื่องช่วยฟัง การปรับการใช้ยาให้เหมาะสมกับ

อาการปัจจุบัน

- การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวและการทรงตัว เช่น ไม้เท้า walker

- การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น การทำกายภาพบำบัด การเล่นโยคะ ไทเก๊ก

- ปรับพฤติกรรมส่วนตัวให้เหมาะสม เช่นการเคลื่อนไหวให้ช้าลง การนั่งอ่านหนังสือแทนการทำ

สวน การแต่งกายให้สวมเสื้อผ้า รองเท้าให้พอดีตัว รองเท้าส้นเตี้ยและงดเครื่องประดับที่รุงรัง

- การจัดที่พักอาศัยให้เหมาะสม ควรอยู่บ้านชั้นเดียวหรือชั้นที่ 1 ของบ้าน พื้นบ้านเสมอกัน

ไม่ลื่น ไม่เปียกและมีราวจับในบ้านและห้องน้ำ ประตูควรเป็นคันโยก เปิดออกด้านนอกหรือบาน

เลื่อน และมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ควรนอนพื้น ควรใช้เตียงที่มีระดับข้อพับเข่าเพื่อสะดวกใน

การลุกนั่ง นอน ไม่เซล้มได้ง่าย


การป้องกันการหกล้มเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ลูกหลาน ผู้ดูแลและผู้สูงอายุต้องใส่ใจและตระหนักอยู่เสมอเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรงและปลอดภัย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยมหิดล 

"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา

โทร : 095-713-2222


การเดินทาง :https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA

Comments


bottom of page