ทีมงานของเรา

%E0%B8%AD_edited.png

MEDICAL  TEAM

นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง และระบบประสาท

"

ด้วยประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคประสาทมามากกว่า 33 ปี ผมพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการที่หลงเหลืออยู่ให้กลับมาดีที่สุดตามศักยภาพที่แท้จริงของผู้ป่วยครับ

%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587-removebg-preview_edited_edite

พว. ปิยมณฑ์  พรหมมาพันธุ์

ผู้จัดการการพยาบาล

NURSING TEAM

เรามีทีมงานพยาบาลที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยมากกว่า 10 ปี เราพร้อมดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความรัก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและรอยยิ้มของทุกท่านค่ะ

%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%9A-removebg-preview_edited.jpg

พว. สุณีย์ สุขประเสริฐ

หัวหน้าพยาบาล

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัย ที่จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขครับ

%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%87_edited.jpg

PHYSICAL
THERAPIST

กอ.ช. นัฎฐณิชชา  กันใจ

เราใส่ใจดูแลภาวะโภชนาการให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละบุคคล จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยทุกคนได้รับปริมาณสารอาหารเพียงพอและเหมาะสมค่ะ

%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-removebg-preview_edited.jpg

NUTRITIONIST

กภ. วิทยา ดวงงา

เซ็นจูรี่แคร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5 ไร่ ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

มีสวนสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย อากาศดีบรรยากาศเงียบสงบปราศจากการรบกวนจากมลพิษต่างๆ

พร้อมแพทย์ และบุคลากร สหสาขา ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ / ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตก ผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต ตลอดเวลา 24 ชม.

ประกอบด้วยมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ และกลับไปดำเนินชีวิตตามศักยภาพสูงสุด

ครบ

ทุกอุปกรณ์ฟื้นฟู