top of page
Cen cover ศุนย์ดูแลและฟื้นฟู-01.jpg

ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

            ปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบและเคยเส้นเลือกสมองแตก ต้องได้รับการดูแลควบคู่ไปกับการฟื้นฟูอย่างถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญ เพราะการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีวิธีการแตกต่างจากการรักษาโดยทั่วไป ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลายและทันสมัย มีการฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดมืออาชีพ พร้อมด้วยการดูแลโภชนาการที่เหมาะสม รวมไปถึงมีจิตวิทยาในการฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาปกติ พึ่งพาตนเองได้  ห่างไกลจากโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ให้มากที่สุด

560000009902201.webp
เกิดจากอะไร

ผู้ป่วย Stroke คือเกิดจากอะไร

          ผู้ป่วย Stroke คือผู้มีความผิดปกติด้านหลอดเลือดสมอง ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองจนสมองเกิดภาวะขาดเลือด โดยมีสาเหตุมาจาก
          1. เส้นเลือดสมองตีบหรืออุดตัน  (Ischemic Stroke) มักพบในผู้ที่มีการสะสมไขมันและหินปูนที่ผนังหลอดเลือด ทำให้ขนาดหลอดเลือดเล็กลงจนเลือดไม่สามารถไหลผ่านได้ตามปกติ อาจจะเกิดจากลิ่มเลือดหัวใจหรือผนังหลอดเลือดที่หลุดร่อนด้วยก็เป็นได้

        2. เส้นเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) หรือภาวะเลือดออกในสมอง มักพบในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
              ซึ่งทั้ง 2 ชนิดทำให้สมองขาดเลือด เซลล์สมองถูกทำลาย สมองจึงไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือร้ายแรงขั้นเสียชีวิตได้

การดูแล

การดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

          การดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง ควรเข้ารับการรักษาและรับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยาที่ชำนาญ เข้ารับการรักษาโดยกายภาพกับนักกายภาพบำบัด และดูแลโดยพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมด้วยนักโภชนาการที่ดูแลอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วที่สุด เพื่อที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยเหลือตนเองได้เมื่อกลับบ้าน

132419214_720418198600982_9093958768389660303_n.jpg
%E0%B8%AD_edited.png

MEDICAL  TEAM

นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง และระบบประสาท

"

ด้วยประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคประสาทมามากกว่า 33 ปี ผมพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการที่หลงเหลืออยู่ให้กลับมาดีที่สุดตามศักยภาพที่แท้จริงของผู้ป่วยครับ

ทำไมต้องดูแล

ทำไมต้องดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  ที่ Century Care

          ที่ศูนย์เซ็นจูรี่แคร์ ผู้ป่วยจะเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูภายใต้การควบคุมโดย นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมองที่มีประสบการณ์มากกว่า 33 ปี ที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องและได้ผล พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัด และพยาบาลที่ชำนาญการดูแลผู้ป่วย Stroke โดยเฉพาะ โดยทางศูนย์เซ็นจูรี่แคร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู สามารถช่วยเหลือตัวเองจนกลับบ้านได้ ให้กลับไปมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตดั่งเดิม ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และไม่เป็นภาระของครอบครัว

จุดเดน

จุดเด่นของศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke)

  • แพทย์มีความชำนาญด้านหลอดเลือดสมองมากกว่า 33 ปี

  • เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องฝึกกลืน เครื่องฝึกการทรงตัว หุ่นยนต์ฝึกเดิน และสระน้ำวารีบำบัด

  • พยาบาลมีประสบการณ์ตรงด้านการดูแลผู้ป่วย Stroke มากกว่า 10 ปี

  • สถานที่ใกล้โรงพยาบาล และสามารถประสานงานส่งตัวไปยังโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

  • มีพื้นที่สวน พักผ่อนอย่างใกล้ชิดธรรมชาติ ห่างไกลมลพิษ

  • มีห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ

  • เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ สามารถให้คำปรึกษาเสมือนเพื่อนร่วมทาง เพื่อไปสู่จุดหมายร่วมกันคือการกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภาระครอบครัว

  • ผู้ป่วยได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ดูแล   ประมาณ 3-6 เดือน  ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคลและการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้ทำการรักษา

ระยะเวลา
ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อขอคำแนะนำ

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อมูลสำเร็จ

IMG_0097.jpg
bottom of page