210158637_824026478240153_5214192537084958951_n.jpg

ประกาศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางศูนย์เซ็นจูรี่แคร์ จึงขอประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นแนะนำให้เยี่ยมผ่านวิดีโอคอล เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ

 

ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้ป่วยและกายภาพบำบัด 

เซ็นจูรี่แคร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5 ไร่ ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

มีสวนสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย อากาศดีบรรยากาศเงียบสงบปราศจากการรบกวนจากมลพิษต่างๆ

พร้อมแพทย์ และบุคลากร สหสาขา ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ / ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตก ผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต ตลอดเวลา 24 ชม.

ประกอบด้วยมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ และกลับไปดำเนินชีวิตตามศักยภาพสูงสุด

"บริการระดับพรีเมียม ในราคาที่เอื้อมถึงได้"

4108044.jpg

OUR SERVICES

ดูแลผู้ป่วยสโตรก

(ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ-

-เส้นเลือดสมองแตก)

Stroke Patient Care

ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

Eldery Care

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

Post Surgery Care

ดูแลผู้ป่วยปัญหาเฉพาะ

Specific Care

 

ครบ

ทุกอุปกรณ์ฟื้นฟู

 
 

OUR TEAM

%E0%B8%AD_edited.png

MEDICAL TEAM

นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง และระบบประสาท

ด้วยประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคประสาทมามากกว่า 33 ปี  ผมพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการที่หลงเหลืออยู่ให้กลับมาดีที่สุดตามศักยภาพที่แท้จริงของผู้ป่วยครับ

 

พว. ปิยมณฑ์ พรหมมาพันธุ์

ผู้จัดการการพยาบาล

NURSING TEAM

เรามีทีมงานพยาบาลที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยมามากกว่า 10 ปี 

ราพร้อมดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความรัก

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและรอยยิ้มของทุกท่านค่ะ

หัวหน้าพยาบาล

พว. สุณีย์ สุขประเสริฐ

 

NUTRITIONIST

กอ.ช. นัฏฐณิชชา กันใจ

เราใส่ใจดูแลภาวะโภชนาการให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละบุคคล

จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยทุกคนได้รับปริมาณสารอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมค่ะ

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัย ที่จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขครับ

PHYSICAL THERAPIST

กภ. วิทยา ดวงงา

 

HAPPY CLIENTS

ไปมาหลายที่ 

ไม่เคยรู้สึกดีเท่ามาที่นี่

พงศกร ลัดดากุล

เซ็นจูรี่แคร์ ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วย สโตรก Stroke ติดเตียง ที่ต้อง ให้ อาหาร ทางสาย