top of page
210158637_824026478240153_5214192537084958951_n.jpg

ประกาศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางศูนย์เซ็นจูรี่แคร์ จึงขอประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นแนะนำให้เยี่ยมผ่านวิดีโอคอล เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ

Our Services

ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้ป่วยและกายภาพบำบัด 

เซ็นจูรี่แคร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5 ไร่ ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

มีสวนสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย อากาศดีบรรยากาศเงียบสงบปราศจากการรบกวนจากมลพิษต่างๆ

พร้อมแพทย์ และบุคลากร สหสาขา ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ / ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตก ผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต ตลอดเวลา 24 ชม.

ประกอบด้วยมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ และกลับไปดำเนินชีวิตตามศักยภาพสูงสุด

"บริการระดับพรีเมียม ในราคาที่เอื้อมถึงได้"

4108044.jpg

OUR SERVICES

ดูแลผู้ป่วยสโตรก

(ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ-

-เส้นเลือดสมองแตก)

Stroke Patient Care

ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

Eldery Care

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

Post Surgery Care

ดูแลผู้ป่วยปัญหาเฉพาะ

Specific Care

อุปกรณ์ฟื้นฟู

ครบ

ทุกอุปกรณ์ฟื้นฟู

Our Team
Doctor

OUR TEAM

%E0%B8%AD_edited.png

MEDICAL TEAM

นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง และระบบประสาท

ด้วยประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคประสาทมามากกว่า 33 ปี  ผมพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการที่หลงเหลืออยู่ให้กลับมาดีที่สุดตามศักยภาพที่แท้จริงของผู้ป่วยครับ

Nurse
IMG_0006.jpg

พว. ปิยมณฑ์ พรหมมาพันธุ์

ผู้จัดการการศูนย์

NURSING TEAM

เรามีทีมงานพยาบาลที่มีประสบการณ์ดูแล ผู้ป่วยมามากกว่า 10 ปี เราพร้อมดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความรักเพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดีและรอยยิ้มของทุกท่านค่ะ

หัวหน้าพยาบาล

พว. สุณีย์ สุขประเสริฐ

Rehab
S__46899744.jpg

NUTRITIONIST

กอ.ช. นัฏฐณิชชา กันใจ

เราใส่ใจดูแลภาวะโภชนาการให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละบุคคล
จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยทุกคนได้รับปริมาณสารอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมค่ะ

IMG_0229.jpg

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัย ที่จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขครับ

PHYSICAL THERAPIST

กภ. ศุภกร พ่วงรอด

หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด

และกิจกรรมบำบัด

หัวหน้าแผนกโภชนาการ

Success Stories

HAPPY CLIENTS

ไปมาหลายที่ 

ไม่เคยรู้สึกดีเท่ามาที่นี่

พงศกร ลัดดากุล

เซ็นจูรี่แคร์ ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วย สโตรก Stroke ติดเตียง ที่ต้อง ให้ อาหาร ทางสายยาง หลัง ผ่าตัด กายภาย บำบัด กิจกรรม บำบัด หุ่นยนต์ฝึกเดิน Locomat กายภาพบำบัด เข่า หลัง กล้าม เนื้อ อัก เสบ การ แช่ ขี้ ผึ้ง ผู้ ป่วย อัมพาต ครึ่ง ซีก สูงอายุ เส้นเลือดสมองตีบ กล้าม เนื้ออ่อน แรง   

 

เซ็นจูรี่แคร์ ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วย สโตรก Stroke ติดเตียง ที่ต้อง ให้ อาหาร ทางสายยาง หลัง ผ่าตัด กายภาย บำบัด กิจกรรม บำบัด หุ่นยนต์ฝึกเดิน Locomat กายภาพบำบัด เข่า หลัง กล้าม เนื้อ อัก เสบ การ แช่ ขี้ ผึ้ง ผู้ ป่วย อัมพาต ครึ่ง ซีก สูงอายุ เส้นเลือดสมองตีบ กล้าม เนื้ออ่อน แรง   

 

Contact Us
bottom of page