top of page
ตรวจการนอนหลับ Sleep Test.jpg

โปรแกรม ตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep Test

     การทดสอบการนอนหลับ คือ การตรวจเพื่อวินิจฉัยหรือสังเกตการทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกาย ขณะนอนหลับ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติต่างๆ และนำมาวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถประเมินผลได้ตามอาการ ตัวอย่างเช่น

 • การหยุดหายใจขณะหลับ หรือท่านอนที่ทำให้เกิดการหยุดหายใจ

 • การนอนกรนที่ดังผิดปกติ

 • พฤติกรรมการนอนที่ผิดปกติ เช่น การกัดฟัน การละเมอ

 • หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบ ระดับออกซิเจน การทำงานของคลื่นสมอง หัวใจและกล้ามเนื้อ ขณะนอนหลับ

IMG_6485.jpg

ขั้นตอนการตรวจการนอนหลับ Sleep Test

ขั้นตอนการเตรียมตัว-Sleeptest

ราคาและโปรโมชั่น

ราคาและโปรโมชั่น.png

          ที่ศูนย์เซ็นจูรี่แคร์ 

 • แพทย์มีความชำนาญด้านหลอดเลือดสมองมากกว่า 33 ปี

 • เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องฝึกกลืน เครื่องฝึกการทรงตัว หุ่นยนต์ฝึกเดิน และสระน้ำวารีบำบัด

 • พยาบาลมีประสบการณ์ตรงด้านการดูแลผู้ป่วย Stroke มากกว่า 10 ปี

 • สถานที่ใกล้โรงพยาบาล และสามารถประสานงานส่งตัวไปยังโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 • มีพื้นที่สวน พักผ่อนอย่างใกล้ชิดธรรมชาติ ห่างไกลมลพิษ

 • มีห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ

 • เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ สามารถให้คำปรึกษาเสมือนเพื่อนร่วมทาง เพื่อไปสู่จุดหมายร่วมกันคือการกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภาระครอบครัว

 • ผู้ป่วยได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

โปรแกรม Sleep Test จะช่วยวินิจฉัย ความรุนแรงของโรคได้ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

อ่านบทความเพิ่มเติม

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อขอคำแนะนำ

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อมูลสำเร็จ

IMG_0097.jpg
century care map_edited.jpg
bottom of page