top of page
ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง

ดูแลระยะประคับประคอง (Palliative Care)

     การดูแลผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลที่ให้ความสำคัญกับการดูแลแบบประคับประคองด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วย รวมไปถึงครอบครัวที่เรียกกว่า Palliative Care  โดยเฉพาะกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้สูงอายุที่มีโรครุมเร้า ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จนได้รับการวินิจฉัยว่าไม่มีวันรักษาให้หายขาดได้ อาจมีเวลาในการใช้ชีวิตเหลือไม่มากนัก แนวทางในการดูแลจากครอบครัวนั้นจะสามารถเลือกวิธีดูแลเองจากที่บ้านหรือดูแลที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

IMG_0130.JPG

อาการของผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

     อาการของผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกวิธีการดูแล เพราะอาการของโรคบ่งบอกถึงระดับของการพึ่งพิงที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ที่ไม่สามารถขับถ่ายเองได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องดูแลการขับถ่าย หรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาด ปลอดเชื้อ จำเป็นต้องมีการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ป่วยที่ต้องพึ่งอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเครื่องช่วยหายใจ การให้ออกซิเจน บางกรณีจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล ในกรณีเกิดเสมหะในลำคอ ต้องดูดเสมหะออกอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบกับโรคจนทำให้ร่างกายทรุดหนัก  หรือการช่วยเหลืออื่นๆที่ จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ทางการพยาบาลบางอย่าง ครอบครัวสามารถฝึกฝนได้ แต่ต้องอาศัยแรงกายแรงใจ รวมถึงเวลาที่ต้องเสียสละ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะพึ่งพิงมาก อาจเกิดความทุกข์ใจ รู้สึกกังวลในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ฉะนั้นการเลือกดูแลจากศูนย์ดูแลที่สามารถดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับครอบครัว

 ศูนย์เซ็นจูรี่แคร์เรามีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ดูแลช่วยเหลือต่างๆ บุคลากรที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองโดยเฉพาะ สถานที่กว้างขวาง เงียบสงบ และมีความเป็นส่วนตัว ญาติสามารถเข้ามาพักอยู่ร่วมดูแลช่วงท้ายของผู้ป่วยได้ สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้

ศูนย์เซ็นจูรี่แคร์
เราพร้อมที่จะดูแลท่าน
แม้ในช่วงที่ยากลำบาก

1.png

  • ทีมมีประสบการณ์ และผ่านการอบรมเรื่องนี้เฉพาะ มีพยาบาล 24 ชั่วโมง

  • มีบริการรถแอมบูแลนซ์ พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

  • อุปกรณ์การดูแลระยะประคับประคองครบครัน เช่น เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน เครื่องให้อาหารทางสายยาง 

  • ดูแลแบบองค์รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว

  • จัดพิธีทางศาสนาได้

  • สถานที่สะดวกสบาย มีความเป็นส่วนตัว

  • เงียบสงบ ไม่มีสิ่งรบกวน

  • พร้อมให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวในด้านต่างๆ

  • ให้บริการอย่างใส่ใจ และเข้าใจ

ลงทะเบียน
bottom of page