top of page

ดูแลอย่างไรให้ผู้สูงวัยมีความสุข

ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ คือบุคคลสำคัญที่ลูกหลาน หรือทุกคนในครอบครัวต้องให้ความสำคัญให้ความรักและการเอาใจใส่ เพื่อให้ท่านมีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความสุขอยู่กับลูกหลานไปนานๆ


แนวทางที่ผู้ดูแลหรือลูกหลานควรปฏิบัติ

การดูแลด้านร่างกาย

- ควรจัดอาหารที่มีประโยชน์ ย่อยง่าย เพราะระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุไม่เหมือนเดิม

อาจพบท้องอืดง่าย มีท้องผูก ควรเน้นอาหารให้ครบ 5 หมู่และเน้นเส้นใย ลดแป้ง เพิ่มโปรตีน วิตามิน

- ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ผู้สูงอายุมักไม่กล้าออกกำลังกาย เนื่องจากกลัวหกล้ม แต่ การออกกำลังกายยังเป็นเรื่องจำเป็น ควรเลือกอย่างเหมาะสม เช่น การเล่นโยคะ การพาเดิน การแกว่งแขน อย่างน้อยวันละ 10-20 นาทีหรืออาจเลือกทำงานตามความถนัดอย่างเหมาะสม

- การควบคุมน้ำหนัก ซึ่งจะมีผลดีต่อการควบคุมโรค การเคลื่อนไหวและการมีสุขภาพดี

- การพบแพทย์ตามนัดและควบคุมโรคประจำตัวอย่างต่อเนื่อง

- แนะนำตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

การดูแลจิตใจ

- ระวังคำพูด การแสดงออกต่อผู้สูงอายุ ให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ

- สร้างความรู้สึกมีคุณค่าโดยการให้ความสำคัญ เช่นการขอคำแนะนำต่าง การขอความช่วยเหลือ หรือการขอคำแนะนำในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน

- การพาไปพบญาติ การสังสรรค์กับเพื่อนหรือพบปะกับกลุ่มในวัยเดียวกัน หรือพาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

หรือตามสถานที่ศูนย์รวมของผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นระยะ

- การหากิจกรรมยามว่างให้ทำหรือการรับฟังเรื่องราวในอดีต

- การให้อภัยในความหลงลืมหรือความผิดพลาดที่ผู้สูงอายุทำ รวมถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อความผิดพลาด

การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

- การจัดบ้านให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงพื้นหรือทางต่างระดับ พื้นที่ไม่ลื่น มีราวจับ มีแสงสว่างเพียงพอ

- การอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์หรือหาโอกาสในการไปสูดอากาศบริสุทธิ์

- การจัดที่พักอาศัยให้อบอุ่น ใกล้ชิดกับบุตรหลานหรือหากผู้สูงอายุแยกบ้านจากลูกหลานหรืออยู่สถานดูแล ควรมี การไปเยี่ยมเป็นระยะ


การดูแลผู้สูงอายุ เป็นเรื่องไม่ยากเกินไปแต่อาจต้องคำนึงถึงรายละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ หรือ ผู้สูงวัย คือบุคคลอันเป็นที่เคารพรักของลูกหลาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของทุกคนในครอบครัว และเพื่อให้ท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวัย เพื่ออยู่กับลูกหลานให้นานที่สุด


 

"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา


โทร : 095-713-2222

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA

Comments


bottom of page