top of page

ท่าทางเหมาะสม ในชีวิตประจำวัน (Good Posture in Activities of Daily Living ; ADL)

ท่าทางที่เราทำเป็นประจำและติดเป็นนิสัย อาจเป็นสาเหตุของอาการปวดที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นท่านั่ง ท่ายืน ท่าเดิน ท่ายกของ หรือแม้แต่ท่านั่งขับ ซึ่งท่าที่ถูกต้องนั้นใช่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หากแต่ต้องฝึกและคอยบังคับร่างกายให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมจนเกิดเป็นความเคยชิน

 

ท่าทางที่ผิดๆ ที่แลกความรู้สึกสบายชั่วคราวด้วยอาการปวดบริเวณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่หลัง , ที่คอ เป็นต้น นานไปจะส่งผลต่อสุขภาพที่เสื่อมลงตามการใช้งาน ร่วมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้น วันนี้เราจะพาไปดูท่าทางที่เหมาะสม และท่าทางที่ไม่ถูกต้องที่เราควรหลีกเลี่ยงกันเลยครับท่าทางที่ถูกต้องส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรได้บ้าง?


ท่าทางที่ถูกต้อง (Good Posture) คือการจัดตำแหน่งร่างกายในอิริยาบถต่างๆ ให้เกิดการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นน้อยที่สุด รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่างๆ อาทิเช่น

1. ป้องกันและบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

2. ลดความตึงและเพิ่มความยืดหยุ่นของแนวกระดูกสันหลัง

3. เพิ่มความคล่องตัวของข้อต่อ รวมถึงคงกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง 

4. ลดความเหนื่อยล้าทางร่างกายจากการที่กล้ามเนื้อถูกใช้ในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง

5. ชะลอการเสื่อมของผิวข้อต่อ ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคข้ออักเสบ

6. เพิ่มการทรงตัว ลดอุบัติเหตุ การหกล้ม และอาการบาดเจ็บ

 

                   การปรับท่าทางผิดๆ​ ที่ทำจนเคยชินแล้วในช่วงแรกอาจลำบากสักนิด​ กว่าจะปรับได้ก็ต้องใช้เวลาและต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอ​ แต่เมื่อนานไปร่างกายก็จะเคยชินและทำท่าทางที่ถูกต้อง​โดยอัตโนมัติได้เอง และการปรับท่าทางจะช่วยคลายความตึงและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ​ เส้นเอ็น และข้อต่อ และส่งผลให้อาการปวดบรรเทาลงได้ในที่สุดครับ 


 

"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา

โทร : 095-713-2222

การเดินทาง :https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA

Comments


bottom of page