top of page

ปวดแบบไหนต้อง ประคบร้อน-เย็น ?

อาการปวด หรือการบาดเจ็บที่เกิดในชีวิตประจำวัน มีหลัก ๆ อยู่ 3  ระยะ คือ

1. ระยะเฉียบพลัน 0-6 สัปดาห์ (Acute)

2. ระยะกึ่งเฉียบพลัน 6-12 สัปดาห์ (Sub-acute)

3. ระยะเรื้อรัง มากกว่า 12 สัปดาห์ (Chronic)

โดยแต่ละระยะจะมีการรักษาและซ่อมแซมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรอยโรค , บริเวณที่เกิดการบาดเจ็บ และระยะของการบาดเจ็บ วันนี้เราจึงมาแนะนำในส่วนการรักษาด้วยตัวเองเบื้องต้นด้วยการประคบร้อนและเย็น เมื่อพร้อมแล้วเราเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับ

➢  ประคบด้วยความเย็น

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยให้หลอดเลือดหดตัว ทำให้เลือดออกน้อยลง มีการดูดซึมน้ำกลับเข้าหลอดเลือด และช่วยลดอาการบวม

ข้อบ่งใช้

•      เกิดการบาดเจ็บในช่วง 1-2 วันแรก (สามารถประคบเย็นในระยะ 48 ชั่วโมงแรกหรือ 2 วัน

ก่อน ประคบร้อน)

•      อาการอักเสบเฉียบพลัน จะมีทั้งหมด 4 อาการ คือ ปวด,บวม,แดง และร้อน

•      ข้ออักเสบเฉียบพลัน

•      เลือดกำเดาไหล (ร่วมกับการบีบจมูก)

•      แผลไฟไหม้ / น้ำร้อนลวก ชนิดไม่รุนแรง

•      หลังเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเสร็จ

วิธีประคบ : ประคบครั้งละ 10-15 นาที , วันละ 2-3 ครั้ง

ข้อควรระวัง

•      ห้ามประคบน้ำแข็งกับผิวโดยตรง ควรห่อด้วยผ้าขนหนูไว้

•      ไม่ควรประคบเย็นในอาการบาดเจ็บที่รุนแรงมาก

•      ประคบด้วยความระมัดระวังอย่างสูงในคนที่มีความบกพร่องการรับความรู้สึก เช่น คนไข้

Stroke หรือคนที่มีความผิดปกติของเส้นประสาท หรือโรคประสาทส่วนปลาย เช่น โรคเบาหวาน

เป็นต้น


➢  ประคบด้วยความร้อน

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยให้เส้นเลือดขยายตัวเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ซ่อมแซมการบาดเจ็บช่วยให้ผ่อนคลาย บรรเทาปวด

ข้อบ่งใช้

•      เริ่มประคบหลังจากการอักเสบเฉียบพลันมีอาการคงที่ ประมาณ 48 ชั่วโมงหรือหลัง 2 วัน

•      อาการปวดหรืออักเสบเรื้อรัง

•      มีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ เอ็น หรือข้อต่อ

•      ข้อต่อยึดติด

•      ปวดประจำเดือน

วิธีประคบ : ประคบครั้งละ 15-20 นาที , วันละ 2-3 ครั้ง

ข้อควรระวัง

•      ไม่ควรประคบด้วยความร้อนที่มากเกินไป

•      ห้ามประคบแผ่นร้อนหรือกระเป๋าน้ำร้อนกับผิวโดยตรง ควรห่อด้วยผ้าขนหนูไว้ 3-4 ชั้นขึ้นไป

และให้เช็คอุณหภูมิที่ผิว ทุก 5 นาที

•      ต้องไม่ประคบร้อนในบริเวณที่มีบาดแผลเปิดหรือเลือดออก

•      ประคบด้วยความระมัดระวังอย่างสูงในคนที่มีความบกพร่องการรับความรู้สึก เช่น คนไข้

Stroke หรือคนที่มีความผิดปกติของเส้นประสาท หรือโรคประสาทส่วนปลาย เช่น โรคเบาหวาน

เป็นต้น


 

"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา

โทร : 095-713-2222

Line : @ccnh

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA

Comments


bottom of page