top of page

อุปกรณ์ช่วยเดิน (Ambulatory aids หรือ Walking aids)

อุปกรณ์ช่วยเดินหรือเครื่องช่วยเดิน มักเรียกว่า ambulatory aids หรือ walking aids มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงของการเดินในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือการทรงตัวไม่ดี , ช่วยลดแรงกระทำต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อที่มีพยาธิสภาพ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ บทความนี้เราจะพาไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกเดินในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองว่ามีอะไรกันบ้าง พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ


1. ราวคู่ขนาน (Parallel bar)

เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินที่ใช้ในผู้ป่วยที่ต้องการความมั่นคง การช่วงพยุงและความปลอดภัยมาก จึงมักใช้เริ่มฝึกการทรงตัวและการเดิน

รูปแสดงราวคู่ขนาน (Parallel bar)


2. โครงสำหรับเดิน หรือ คอกสี่ขา(Walker)

เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคอก และมี 4 ขา ใช้ในผู้ป่วยที่ต้องการความมั่นคงมาก แต่น้อยกว่า parallel barเหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวหรืออ่อนแรงขาทั้งสองข้าง แต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ทำให้เก็บหรือเคลื่อนย้ายลำบาก ใช้ขึ้นลงบันไดได้ลำบากหรือไม่ได้เลย ไม่สะดวกในการใช้ในที่แคบหรือที่ชุมชน จึงนิยมใช้ภายในอาคารหรือระยะแรกของการฝึกเดิน


รูปแสดง โครงสำหรับเดิน หรือ ไม้เท้าสี่ขา (Walker)

3. ไม้เท้า (Cane)

เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินที่ให้ความมั่นคงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ช่วยเดินชนิดอื่นๆ สามารถแบ่งเบาน้ำหนักได้ประมาณ 20-25% เท่านั้น ใช้เพื่อชดเชยการทรงตัวที่บกพร่องหรือเพิ่มความมั่นคง ใช้ได้ทุกสถานที่ ขึ้นลงบันได เดินในที่แคบได้ดี สามารถเก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถปรับขนาดให้ได้พอดีกับผู้ป่วยแต่ละคน แต่ช่วงพยุงได้น้อยมากเพราะมีฐานรองน้ำหนักเล็ก และความมั่นคงน้อย ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับน้ำหนักที่เท้าได้เต็มที่ ไม้เท้ามีหลายประเภท ในที่นี้จะเรียงจากความมั่นคงมากไปหาความมั่นคงน้อย ได้แก่ ไม้เท้าสี่ขา (four point cane) , ไม้เท้าสามขา (tripod cane) และไม้เท้าขาเดียว (single cane)


รูปแสดงFour point caneรูปแสดงTripod caneรูปแสดงSingle cane


จากที่กล่าวมาข้างต้น อุปกรณ์ช่วยเดินเป็นสิ่งจำเป็นในผู้ป่วย เพราะฉะนั้นเราควรเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและพยาธิสภาพเป็นหลัก เพื่อการฟื้นฟูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ

 

"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา


โทร :095-713-2222

การเดินทาง :https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA

留言


bottom of page