top of page

เทคโนโลยี Silverfit 3D ฝึกการเคลื่อนไหว หลังผ่าตัดหลอดเลือดสมอง

อัปเดตเมื่อ 19 พ.ย. 2565หลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คนไข้มักได้รับผลกระทบทางร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย เกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในรายที่สามารถฟื้นฟูได้ จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ใกล้เคียงดังเดิมมากที่สุด เพื่อให้คนไข้ช่วยเหลือตนเองได้ และลดการเกิดภาวะพึ่งพิงกับครอบครัวหรือคนรอบข้าง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการกายบำบัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Silverfit 3D


เทคโนโลยี Silverfit 3D คืออะไร?

Silverlift Virtual Rehabitation (Silverfit 3D) เป็นเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นระบบการรักษาแบบเสมือนจริง (Virtual Therapy System) เพื่อให้คนไข้ได้ฝึกทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อ โดยการฝึกจะเลียนแบบการทำกิจวัตรประจำวัน โดยรวบรวมทักษะการเคลื่อนไหวของกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เกี่ยวข้องรูปแบบการฝึกของเทคโนโลยี Silverfit 3D

โปรแกรมการออกกำลังกายนี้ถูกออกแบบมาในรูปแบบของเกม ผ่านการรับรองทางคลินิก และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คนไข้จะได้รับการฝึกฝนโดยเล่นเกมผ่านทางหน้าจอเสมือนได้เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ สามารถปรับระดับโปรแกรมตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้แนะนำระดับที่เหมาะสมกับสมรรถนะร่างกายและการรับรู้ความเข้าใจของคนไข้แต่ละบุคคล โปรแกรมนี้จะกระตุ้นให้คนไข้เคลื่อนไหวโดยฝึกก้าวข้ามขีดจำกัดของตน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาใช้งานได้มากที่สุด


Silverfit 3D มีรูปแบบการฝึก ดังนี้

- การทดสอบก่อนและหลังการฝึก (Objective measure)

- การนั่ง (Seated exercise)

- การรับรู้ (Cognitive exercise)

- การเดิน (Walking exercise)

- การใช้รถเข็น (Wheelchair navigation exercise)

- การออกกำลังกายรยางค์แขน (Upper extremity exercise)

- การฝึกสมดุลการยืน (Balance exercise)


เทคโนโลยี Silverfit 3D เหมาะกับใคร ? 1. คนไข้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองจนทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ

2. คนที่ได้รับการผ่าตัดเข่า สะโพก หรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวตามปกติ

3. ผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก

4. บุคคลทั่วไปหรือนักกีฬาที่ต้องการฝึกกล้ามเนื้อบางส่วน เพราะเลือกระดับตามความต้องการได้


ข้อดีของ SilverFit 3D

ข้อดีของ Silverfit 3D คือเป็นการกายภาพบำบัดในรูปแบบของเกม มีหลายเกมให้เลือก จะเน้นฟื้นฟูการเคลื่อนไหวส่วนไหนของร่างกาย ก็เลือกเกมให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูเฉพาะส่วนได้ หรือจะเลือกฝึกการทรงตัวก็จะมีเกมให้เลือกเช่นเดียวกัน สามารถตั้งโปรแกรมให้มีระดับยากถึงง่ายมาก ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยในระหว่างที่ใช้โปรแกรม จะทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวข้อต่อแขนและขา ทำให้คนไข้รู้สึกสนุก ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดเหมือนการกายภาพบำบัดแบบอื่นๆ ทำให้เกิดแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมในการรักษาเป็นอย่างดี ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ ฟื้นฟูความแข็งแรง ให้คนไข้เคลื่อนไหวได้ดีในที่สุด


เทคโนโลยี Silverfit 3D มีที่ไหน?

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัด เซ็นจูรี่แคร์เซ็นเตอร์ มีเทคโนโลยี Silverfit 3D ที่ทำให้ผู้ป่วยได้ฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการและความจำเป็นของผู้ฝึก เลือกฝึกได้หลายระดับตามความสามารถ ดูแลโดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย และได้รับความเพลิดเพลินระหว่างการฝึก บุคลากรได้รับการอบรมให้สามารถพูดคุย รับฟัง และให้กำลังใจผู้เข้ารับบริการทุกคน ทำให้ผู้เข้ารับบริการสบายใจ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ทำให้รู้สึกกดดันและไม่จำเจแน่นอน


 

"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา

โทร : 095-713-2222

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA

Commenti


bottom of page