top of page

กายภาพบำบัด เกี่ยวข้องอย่างไรกับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) หรือเรียกว่าอัมพฤกษ์เกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย

เป็นโรคที่ส่งผลทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตประจำวันลดลง การทำกิจกรรมต่างๆยากมากขึ้นเนื่องจากมีการอ่อนแรงของร่างกายครึ่งซีก ซึ่งการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะช่วยฟื้นฟูให้ผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวัน ทำกิจกรรมต่างๆได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ซึ่งในช่วง 3-6 เดือนแรก ควรให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาฟื้นฟู เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองสามารถฟื้นฟูได้ดีที่สุด


ลักษณะอาการที่พบบ่อย

● แขนขาอ่อนแรง ทำให้ไม่สามารถขยับหรือช่วยเหลือตัวเองได้

● ปากเบี้ยว มีน้ำลายไหล พูดไม่ชัด กลืนลำบาก

● ชาแขนขาข้างที่อัมพาต ไม่รู้สึกเวลาโดนของร้อน หรือของมีคม

● ข้อไหล่หลวมหลุด ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่อ่อนแรง

● กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก ซึ่งอาจพบได้ในระยะต่อมาของการเป็นอัมพาต

● แขนและมือปวดบวม ซึ่งอาจเกิดจากการไม่เคลื่อนไหวแขนและขา

การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย

● ปัญหาแขนและขาอ่อนแรง

ควรทำกายภาพบำบัด เพื่อให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวมากขึ้น โดยการออกกำลังกาย ฝึกนั่ง ยืน เดิน หรือฝึกทำกิจวัตรประจำวัน เช่น รับประทานอาหาร ใส่เสื้อฟ้า และกางเกง อาบน้ำ เป็นต้น

● ปัญหากล้ามเนื้อเกร็ง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จะมีอาการเกร็งมากน้อยขึ้นกับพยาธิสภาพของสมอง บางครั้งอาการเกร็งอาจเป็นอุปสรรคในการบำบัดฟื้นฟู และทำให้ข้อต่างๆ ยึดติดได้ แนวทางการรักษามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ เช่น การออกกำลังเคลื่อนไหวข้อต่อ ดัดหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด การใช้กายอุปกรณ์เสริม การฉีดยาลดเกร็ง เป็นต้น

● ปัญหาแผลกดทับ การจัดท่านอนที่ถูกต้องสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อป้องกันแผลกดทับ ชะลอการยึดติดของข้อต่อ

● ปัญหาด้านการกลืน

ในระยะแรกผู้ป่วยที่ยังกลืนอาหารไม่ได้ ควรใช้สายยางให้อาหารก่อน หลังจากอาการทั่วไปดีขึ้น ควรฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ฝึกกลืนโดยใช้อาหารที่ เหมาะสมต่อการกลืน ถ้าแน่ใจแล้วว่าผู้ป่วยสามารถกลืนอาหารได้ปลอดภัย และเพียงพอ จึงพิจารณาถอดสายยางให้อาหาร

● ปัญหาการสื่อสาร

เนื่องจากรอยโรคในสมองซีกซ้าย ควบคุมด้านการพูดการใช้และการรับรู้ภาษา ดังนั้นผู้ป่วยอัมพาตซีกขวาอาจมีปัญหาในการสื่อสารไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง พูดไม่ได้ ใช้คำผิด ผู้ป่วยควรได้รับการฝึกเพื่อให้สื่อสารได้มากที่สุด

ดังนั้นการทำกายภาพบำบัดจึงเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูจากโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาทำกิจวัตรได้ปกติ หรือ ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด และอีกทั้งยังช่วยลดภาวะพึ่งพิงผู้อื่นอีกด้วย 

"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา


โทร : 095-713-2222


Line : @centurycare

Facebook : www.facebook.com/CenturyCareCenter

Instagram : www.instagram.com/centurycare.center

Tiktok : www.tiktok.com/@centurycarecenter

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA

Opmerkingen


bottom of page