top of page

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ไหนดี มีวิธีการเลือกอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 14 ก.ค. 2565ในปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทำให้การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพึงเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เมื่อผู้สูงวัยที่ถึงคราวเกษียณ หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานต่อได้ มักมีภาวะไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลง และต้องการมากกว่าที่พักอาศัย พวกเขาต้องการการดูแลที่เข้าใจและทำให้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองการเตรียมตัวเมื่อเข้าสู่วัยผู้อายุหรือการมีภาวะพึ่งพิง

การมองโลกในแง่บวกเป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นการฝึกปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้ตนเองใช้ชีวิตในวัยชราหรือการมีภาวะพึ่งพิงอย่างมีความสุข ควรเตรียมตัววางแผนรูปแบบการใข้ชีวิต ตั้งแต่อาหารการกินที่ควรเน้นโภชนาการมากขึ้น เพื่อลดโอกาสการเกิดการเจ็บป่วยต่างๆ การพักผ่อนอย่างเต็มที่ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับวัย งดเหล้าบุหรี่หรือพฤติกรรมที่บั่นทอนสุขภาพ และปรับตนเองให้มีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข แต่สถานที่ที่ดูแลทั้งอาหาร ที่พัก การออกกำลังกาย รวมถึงมีกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหน หากไม่สะดวกอาศัยในบ้านของลูกหลานตลอดไปได้วิธีการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีหลากหลายแห่งให้เลือก แต่จะมีวิธีการเลือกอย่างไรนั้น ก่อนอื่นควรดูปัจจัยของตนเองว่าเหมาะสมกับสถานที่แบบไหน เช่น ปัจจัยเรื่องสุขภาพ มีโรคประจำตัวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย ก็ควรเลือกศูนย์ที่มีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ และผู้ให้บริการ ที่ผ่านการฝึกอบรมในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย ส่วนใหญ่มีเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังต่อไปนี้

1. ด้านสถานที่ ได้มาตรฐาน ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปลอดจากเหตุรำคาญ ทางเข้าออกโดยสะดวก ไม่แออัด มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ สถานที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบแจ้งเหตุเตือนภัย มีการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียอย่างถูกต้อง ห้องน้ำและอุปกรณ์ของใช้ เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

2. ด้านความปลอดภัย มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ มีป้ายชี้เตือนจุดเสี่ยงอันตราย มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และถังดับเพลิง มีสัญญาณเรียกฉุกเฉิน หรือกริ่งกดเรียกเมื่อต้องการความช่วยเหลือ

3. ด้านการให้บริการ มีการจัดทำประวัติผู้รับบริการ ประเมินความต้องการการดูแลและความสามารถของผู้รับบริการ มีกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้บริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ให้บริการโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการรักษาความลับของผู้รับบริการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลภายนอก มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้รับบริการทราบเป็นระยะ รวมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนให้บริการทุกครั้ง

4. ด้านบุคลากร มีสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุประจำศูนย์ เนื่องจากผู้สูงวัยมักมาพร้อมกับอาการเจ็บป่วยต่างๆ การมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ประจำจะสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธีและรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จึงจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยในการรับบริการ ผู้ให้บริการทุกคนได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้บริการอย่างเอื้ออาทร ไม่เพียงแต่ดูแลทางด้านร่างกายเท่านั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง Century Care

เซ็นจูรี่แคร์ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้บริการประดุจญาติมิตร ดูแลใกล้ชิดด้วยบุคลากรการแพทย์มืออาชีพ ที่ได้รับการอบรมมาให้เข้าใจการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีบริการทั้งแบบรายวันและรายเดือน มีห้องพักให้เลือกหลากหลาย สถานที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และสถานที่ห่างไกลจากมลพิษ มีสวนให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยประสบการณ์การให้บริการมากว่า 10 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับบริการจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ญาติสามารถวางใจในการฝากดูแลผู้สูงอายุได้โดยไร้กังวล
ทำไมต้องเซ็นจูรี่แคร์?

  • เซ็นจูรี่แคร์มีศักยภาพดูแลผู้เข้ารับบริการได้หลากหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้มีภาวะพึ่งพิง อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้องการการพักฟื้น ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวเบาหวาน ความดัน โรคไต โรคหัวใจ หรือกรณีอื่นๆก็สามารถเข้ารับคำปรึกษาและบริการได้

  • เซ็นจูรี่แคร์ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมศาสตร์กายบำบัดต่างๆครบครัน ไม่ว่าจะวารีบำบัด หุ่นยนต์ฝึกเดิน เครื่องฝึกกลืน เครื่องออกกำลังกาย และอุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายซึ่งมีเพียงพอต่อความต้องการ ดูแลโดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

  • ที่เซ็นจูรี่แคร์ใส่ใจคุณภาพชีวิต นอกจากการดูแลเรื่องสุขภาพแล้ว เซ็นจูรี่แคร์ยังให้ความสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับบริการ มีกิจกรรมบำบัดโดยการส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น การร้องเพลง ชมภาพยนตร์ งานฝีมือ เกมส์กระดาน อ่านหนังสือ ทำอาหารและขนม เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับบริการยังได้ทักษะในด้านการเข้าสังคม เกิดความรู้สึกมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีกำลังใจในการฟื้นฟูตนเองเพื่อให้กลับไปช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยยังช่วยกระตุ้นความคิด ความจำ ป้องกันภาวะอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย

  • ที่เซ็นจูรี่แคร์ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองและทีมพยาบาลที่เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆ ทำให้มีการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้ทันท่วงที พร้อมประสานงานกับทางโรงพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลา

  • ปณิธานของเซ็นจูรี่แคร์คือ ทำให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการฟื้นฟูและกลับไปช่วยหลือตนเอง ใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด โดยไม่ต้องเป็นภาระของญาติ ดังนั้นบุคลากรทุกคนถูกอบรมให้มุ่งมั่นในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพและทุกคนสามารถพูดคุยกับผู้เข้ารับบริการอย่างเข้าใจ ทำให้ผู้เข้ารับบริการสบายใจและมีกำลังใจในการฟื้นฟูตนเองมากที่สุด


"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา

โทร : 095-713-2222

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA

Comments


bottom of page