top of page

หลัก 10 อ. ในการสร้างสุขของวัยอาวุโส

ผู้อาวุโสหรือผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  เพราะส่วนใหญ่ท่านมักมีความเสื่อมของร่างกายตามวัยและอาจมีโรคเรื้อรังต่าง ๆ  การดูแลตนเองและการดูแลจากคนใกล้ชิดจึงมีความสำคัญ  แนวทางเพื่อให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีง่ายๆ  10 อ  ประกอบไปด้วย

อ.1  อาหาร  ผู้สูงอายุมีความต้องการพลังงานลดลงแต่มีโอกาสในการขาดสารอาหารที่จำเป็น ควรลดอาหารที่ให้พลังงานลดลง ได้แก่ แป้ง น้ำตาล และไขมัน ลดการทอด ผัด มาเป็นการนึ่ง ย่าง อบ และควรเพิ่มสารอาหาร ประเภทแคลเซี่ยม สังกะสี เหล็ก เช่น นม ถั่วเหลือง ผัก ผลไม้ ธัญพืช รวมถึงการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน กรณีที่ไม่มีข้อห้าม


อ.2 ออกกำลังกาย  ควรออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง เพื่อผ่อนคลายและช่วยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอ.3 อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ การพลัด ตก หกล้ม ในผู้สูงอายุดูเหมือนจะมาคู่กัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ไม่สะดวก ประกอบกับสายตาที่มองได้ไม่ชัดเหมือนเช่นแต่ก่อน  ดังนั้นการเลือกกิจกรรม หรือการเตรียมที่อยู่อาศัย ควรมีความเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการสะดุด หรือลื่นล้ม หมั่นตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณบันได จัดบ้านให้เป็นระเบียบ เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ถือเป็นเรื่องใหญ่ อาจเกิดการบาดเจ็บ กระดูกหักได้

อ.4 อารมณ์ เมื่ออายุมากขึ้น และไม่ได้รับผิดชอบในหน้าที่มากเท่าในอดีต ความรู้สึกมีคุณค่าลดลง  บางท่านอาจเกิดความน้อยใจ ซึมเศร้าลง และมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูง ดังนั้นการให้ท่านเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจ ในบางเรื่องก็จะช่วยให้ท่านเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น หรืออาจใช้หลักทางศาสนา การทำสมาธิ จำทำให้ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น

อ.5 อบอุ่น การมีสัมพันธภาพที่ดี การช่วยเหลือกันของสมาชิกในครอบครัว จะก่อให้เกิดบรรยากาศที่น่าอยู่และมีความสุขสำหรับผู้สูงอายุ
อ.6 อากาศ และ แสงอาทิตย์ ควรได้อยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีอากาศบริสุทธิ์ และควรได้รับแสงแดดบ้างอากาศถ่ายเทดี รวมถึงการได้เที่ยวพักผ่อนที่มีธรรมชาติงดงาม
อ.7 อุจจาระ ปัสสาวะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ หากมีปัญหาขับถ่ายยาก ถ่ายลำบาก หรือกลั้นการขับถ่ายไม่ได้ ก็ควรรีบแก้ ปัญหาไปตามสาเหตุ อ. 8 อนามัยควรดูแลสุขภาพอนามัย การรักษาความสะอาดส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงเหล้า บุหรี่ การควบคุมน้ำหนักตัว ตลอดจนการติดตามตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
อ.9 อดิเรก ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมทำ หรือช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะเพื่อน หรือพูดคุยกับญาติสนิท เพื่อนวัย เดียวกัน หรือพาผู้สูงอายุออกไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าง พาไปวัด หรือเข้าชมรมทำกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยชะลอความเสื่อมถอยของระบบประสาทและสมอง อีกทั้งยังลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้อีกด้วย

อ.10 อนาคต ผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องดูแลต้องเตรียมเงินและที่อยู่อาศัยเพื่อวางแผนในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข


ทั้งหมดนี่ก็คือการดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก 10 อ. เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ได้อย่างมีความสุข ในฐานะที่เราได้เป็นผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุก็ควรที่จะหมั่นตรวจเช็คดูอาการ หรือสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีชีวิตอยู่ร่วมกับเราได้อีกยืนยาว

ขอขอบคุณข้อมูล จาก  บทความ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


 

"คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด"

Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา


โทร : 095-713-2222

Line : @centurycare

留言


bottom of page