top of page

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านในช่วงโควิด-19 ที่บ้าน

เพราะผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วหากไม่ดูแลอย่างถูกวิธีอาจทำให้มีสภาวะแทรกซ้อนของโรคเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมาก ฉะนั้นควรดูแลให้ดีและถูกต้องกรณีผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

แนะนำให้ผู้ดูแลช่วยพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก 1-2 ชั่วโมง ช่วยยืดเหยียดข้อต่อต่าง ๆ รอบละ 10 ครั้ง 2-3 รอบต่อวัน

กรณีผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

แนะนำให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง และทำท่ากายบริหารโดยมีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือ

กรณีที่ผู้ป่วยเดินได้ แนะนำให้ผู้ป่วยฝึกเดินในพื้นที่ปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินและมีผู้ดูแลอยู่ด้วย

หากผู้ป่วยที่นัดพบแพทย์มีอาการคงที่หรือดีขึ้น โทรปรึกษากับแพทย์ เซ็นจูรี่แคร์ ศูนย์ฟื้นฟู และ กายภาพบำบัด 095-713-2222 ทดแทนการไปโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

การดูแลด้านจิตใจและอารมณ์

ควรให้กำลังใจในการทำกายภาพไม่กดดัน รวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความเครียดต่อผู้ป่วย


.

คลินิกกายภาพเซ็นจูรี่แคร์ พร้อมดูแลด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับบริการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด


Century Care Center ยินดีให้คำปรึกษา

โทร : 095-713-2222

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/hb2a7MTEPeEaDTpTA


เรื่องการฟื้นฟูและดูแล... ไว้ใจเซ็นจูรี่แคร์

コメント


bottom of page