top of page

กิจกรรมบำบัด

อัปเดตเมื่อ 21 ก.ค. 2565

#กิจกรรมบำบัด #ดูแลผู้สูงอายุ #เซ็นจูรี่แคร์


ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยอ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากการทำกายภาพบำบัดทั่วไปแล้ว กิจกรรมบำบัดยังเป็นอีกวิธีการ ที่สามารถช่วยเรื่องการฟื้นฟู และ การกลับมาใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้ตามศักยภาพ และ คงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย และ จิตใจแล้วการทำกิจกรรมบำบัดมีอะไรบ้าง?


1. ฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน สอนการทากิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายพร้อมทั้งแนะนาการอุปกรณ์เสริมและปรับขั้นตอนสาหรับการทากิจวัตรประจำวันต่างๆที่เหมาะสมเช่นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดอีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการทำกิจวัตรต่างๆได้ด้วยตนเอง


2. ฝึกการทำงานของแขนมือและกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้การรักษาผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับมือฝึกการทางานของมือการหยิบจับการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของแขนและมือความคล่องแคล่วในการใช้มือกำลังกล้ามเนื้อมือการรับความรู้สึกในมือสหสัมพันธ์ของการทำงานประสานกันของมือและสายตาและฝึกให้เกิดการเคลื่อนไหวของแขนและมือให้เป็นปกติและยับยั้งการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติสาหรับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคที่สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงวัยซึ่งจะมีอาการอ่อนแรงของแขนและมือ


3. กระตุ้นกลืน ให้การกระตุ้นกล้ามเนื้อและกระบวนการเคี้ยวการกลืนอาหารและน้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดท่าทางขณะรับประทานและปรับระดับอาหารที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากเช่นสำลักน้าหรืออาหารบ่อย หรือทานอาหารทางสายยาง เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคความเสื่อมทางสมองต่างๆ เป็นต้น


4. ฝึกการรับรู้และความคิดความเข้าใจ ส่งเสริมและกระตุ้นการทางานของสมองในด้านความคิดความจำ ความรู้ความเข้าใจ และ การรับรู้ทางสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องอันเนื่องมาจากความเสื่อมตามวัย หรือ มีแนวโน้มบกพร่องทางด้านความคิดความจำอันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองโรคความเสื่อมทางสมองต่างๆ


5. ฝึกการพูดการสื่อความ ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมและบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปล่งเสียงกระตุ้นการพูดการสื่อสารทั้งการรับและการส่งสารในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการพูดและการสื่อความหมายที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองโรคความเสื่อมทางสมองต่างๆ


6. ส่งเสริมกิจกรรมยามว่าง จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมยามว่างที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจเช่นอ่านหนังสือร้องเพลงชมภาพยนตร์เล่นเกมส์กระดานทำงานฝีมืองานประดิษฐ์ต่างๆทำอาหารและขนมเป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมความภาคภูมิใจและคุณค่าในตนเอง


7. ส่งเสริมทักษะทางสังคม และ การมีส่วนร่วมในสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่มต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ


8. เครื่องฝึกการกระตุ้นกลืน Rephagia เป็นโปรแกรมการตอบสนองต่อการกลืนของผู้ป่วยผ่านทางการเล่นเกมส์เพื่อให้ง่ายต่อผู้ป่วยในการเข้าใจต่อการกลืนและสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในการฝึกกลืน ฟื้นคืนการทำงานของกล้ามเนื้อโดยรอบ

Comments


bottom of page